Blog

First Entry - или казано накратко първи запис (Node)

Много пъти инсталирах блогове и други подобни.
Да мога да споделям нещата които научавам всеки ден. Когато имам време.
Е най накрая се реших пуснах Drupal блог.

Tags: