SQL

Transact SQL

SQL - Как да умножим ред в зависимост от стойноста на някое поле.

Първо ще покажа няколко примера с които можете да създадете подредена редица от номера.
Те са нужни за примера след това.
Ето и кода:

select row_number() OVER (order by cislo_subjektu) as num from lcs.kmenova_karta_skladu


select top 100
(select count(ss.cislo_subjektu) from lcs.kmenova_karta_skladu ss
where s.cislo_subjektu >= ss.cislo_subjektu)
as number
from lcs.kmenova_karta_skladu s

И финалния код :

Tags: 

SQL - Как да изтрием повтарящи се записи

Ако в една таблица имаме 2 полета едното ID което е уникално за таблицата. И второто title.
Но имаме доста повторения на title и искаме да ги махнем. Това става много лесно със следния код:

 delete from ourtable where id not in ( select min(id) from ourtable group by title ) 
Tags: 

SQL - IN - EXISTS и има ли разлика между тях.

От опита ми преди време бях установил, че SQL оператора EXISTS работи по-бързо от IN.
Обаче реших с една проста заявка да видя как е положението в MS SQL сървър 2005.
Имената на таблиците за променени в последствие.
Но броят на редовете е верен за статистиката.
Въпреки че си мисля че в таблицата по която се търси са малко записите.

Tags: