Drupal Modules

Drupal - Views

Втората част от поредицата уроци за Drupal.
CCK -> Views -> Panels
Drupal модула Views – Или нещо като Visual Query Builder.
И как можем да изведем данни от нашата база.
Първо ще започнем с това какво е този термин – query.
В буквален превод Query означава търсене.
Обикновено в SQL сървърите, какъвто е MySQL а друпал Drupal и с него.
Малко отклонение Drupal може да работи и с друг тип сървъри примерно Postgre.
Данни от базата могат да се извлекат с помощта на оператора Select.
Примерно със следното търсене (query).

Drupal и CCK

Това е първата част от поредицата уроци за Drupal:
CCK - Content Construction Kit
CCK -> Views -> Panels
В тази статия ще разгледам Drupal модула CCK що за животно е то и има ли почва у нас.
В Dupal съдържанието без значение от типа и името му е Node.
Тук малко ще се отплесна и ще кажа, че това не важи за коментарите и потребителите.
Но с допълнителни модули те също могат да се превърнат в Nodes.
Node – това е най-малката градивна частица за съдържание в Drupal.
И скоро ще разберем защо.
Всеки node има основни характеристики.