Drupal View - Block как да му подадем параметри.

Posted by Stanislav Nedelchev on Thu, 04/02/2009 - 09:02

Ако искаме да направим в Drupal блок от view което съществува. Но да му подадем параметър като URL. Ето как може да стане.

 <?php
 $view = views_get_view('archive'); // Викаме View с име архив
 $view_args = array(arg(0)); // Първия аргумент от URL-a
 
 //Проверка дали е празно това view
  if ($view) {
   print $view->preview($display, $view_args); 
   //Показваме View-to  с агументите.
  }
?>

За модула views в Drupal може да прочетете тук - Drupal Views

Let make Drupal Rock.

Tags: 

Add new comment